Topsport Talent

Voor wie topsport beoefent
Het Leonardo College is een Topsport Talentschool. Het ministerie van Onderwijs heeft dertig Topsport Talentscholen in Nederland aangewezen. Zij hebben het recht om leerlingen met topsportaspiraties en het bijbehorende talent speciale faciliteiten aan te bieden. U kunt denken aan bijvoorbeeld vrijstelling voor lessen, uitstel van toetsen, opsplitsing van het eindexamenjaar (zie onder).

Hoe word je Topsport Talent leerling
Tussen de sportbonden en het NOC*NSF zijn afspraken gemaakt die omschrijven waar een sporter aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Topsport-status. Een leerling die op een hoog niveau sport, kan zijn sportbond informeren naar de criteria voor zo'n status. Om in aanmerking te komen voor speciale faciliteiten op een Topsport Talent School moet je minimaal de 'belofte'-status hebben. Elke sportbond heeft criteria opgesteld waaraan voldaan moet worden om een Topsport-status te verkrijgen. Na toekenning van de status kan deze leerling gebruik maken van de Topsport Talent- faciliteiten van de school.

Wat bieden wij als Leonardo College aan Topsport Talent leerlingen

Studiefaciliteiten

 • Begeleiding door de Topsport Talent-coördinator
 • Persoonlijke begeleiding door een personal coach
 • Roosteraanpassingen
 • Vrijstellingen voor bepaalde vakken (indien nodig)
 • Lesvrij voor trainingen/wedstrijden
 • Eigen studieruimte
 • Ondersteuning bij vakken door privé-les (indien nodig)
 • Verschuiving van proefwerken en schoolonderzoeken
 • Spreiding eindexamen over twee jaar (indien nodig) 

Sportfaciliteiten

 • Gratis gebruik van de fitnessruimte
 • Voorrang bij fysiotherapeutische behandeling
 • Training onder schooltijd
 • Korting op kleding, tests etc. dankzij de Topsportpas

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Topsport Talent-coördinator:
Peter du Prie

 

 

 Mogelijkheden sport

Topsport Talentschool  
NOC*NSF