VWO

Het vwo op het Leonardo College is een kleinschalige, goed functionerende afdeling. Het onderwijsprogramma is gevarieerd en biedt vooral sociaal-cultureel veel extra's.  Dat heeft geleid tot prima resultaten, zelfs twee jaar achtereen 100% geslaagden in 6 vwo.
De doorstroomgegevens zijn zeer goed. Van elk leerjaar in het vwo werd de afgelopen periode minimaal 92% van de leerlingen bevorderd. En dit ging niet gepaard met een afroming van de beste leerlingen: beloftevolle leerlingen kregen ook hun kans in het vwo. Van onze eindexamenleerlingen had 35% een havo- of een havo-vwo-advies.

Uitgangspunt voor de didactiek in de lessen zijn de 21st-century skills. Wij willen onderzoekende, nieuwsgierige leerlingen opleiden die vakoverstijgend kunnen denken. Leerlingen die informatie kunnen opzoeken, kritisch kunnen analyseren, kunnen beargumenteren, presenteren en samenwerken. Om deze vaardigheden toe te passen moeten de leerlingen kennis opdoen en actief deel nemen aan de les. De lessen zijn zoveel mogelijk activerend, onder andere door het gebruik van diverse werkvormen.

Naast de didactiek van het lesgeven wordt het vwo-onderwijs op het Leonardo College gekenmerkt door een gevarieerd programma;

  • het vak filosofie
  • Museumleerlijn
  • Casusweken
  • Internationaliseringsactiviteiten

Dankzij dit brede onderwijsaanbod worden onze vwo-leerlingen ook goed voorbereid op hun vervolgstudie en hun toekomstige banen.

Door onze kleinschaligheid is de begeleiding ook persoonlijker. Elke leerling wordt gezien en krijgt de gelegenheid om zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

_MG_7227.jpg_MG_7950.jpg 

 Meer informatie