Colofon

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op de site invult worden uitsluitend door de Scholengroep Leonardo da Vinci zelf gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. De site van de Scholengroep Leonardo da Vinci bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy-regels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.