Onze vijf keuzes voor de toekomst

Koersplan 2022-2026

Ons koersplan 2022-2026 is een vervolg op het strategisch beleidsplan uit 2016. Een grote groep medewerkers,
leerlingen, ouders en externe betrokkenen heeft er een belangrijke bijdrage aan geleverd. 
Zo hebben we samen vijf keuzes voor de toekomst bepaald. Deze keuzes zijn herkenbaar en belangrijk voor leerlingen en medewerkers en dagen ons uit een stap verder te zetten in het invullen van onze maatschappelijke opdracht. Daarmee stimuleren ze de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. In de keuzes zijn onze vier kernwaarden zichtbaar.