Scholen

Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci heeft drie scholen (met 2 brinnummers) voor openbaar voortgezet onderwijs in Leiden. 

 • Leonardo College, brinnummer 20CL, Noachstraat 2, 2324 LT Leiden
  Vwo, havo, mavo en diverse programma’s op het gebied van sport (LOOT)
  De heer W.A. (Wim) van der Veer is rector van het Leonardo College
 • Da Vinci College, brinnummer 20DF, met  3 locaties:
  Da Vinci College Kagerstraat, Kagerstraat 7, 2324 CP Leiden
  Vwo, havo, mavo, Cultuurprofielschool en Technasium
  Mevrouw A.M.C. (Annick) Dezitter is rector van het Da Vinci College Kagerstraat
  Da Vinci College Lammenschans, Bètaplein 24, 2321 KS Leiden
  Mavo, vmbo (kader- en basisberoeps LWOO) 
  Mevrouw A.M.C. (Annick) Dezitter is directeur van het Da Vinci College Lammenschans
  ISK/DCC (Internationale Schakelklas en Da Vinci City College), Kanaalpark 144, 2321 JV Leiden en
  Mary Zeldenrustweg 18, 2331 ND Leiden

  De heer W.A. (Wim) van der Veer is directeur van ISK/DCC

  Stichting Scholengroep Leonardo de Vinci Leiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
  nummer 27362846.

Organogram
 

College van Bestuur

 De heer R.A. (Ronald) Gase is voorzitter College van Bestuur a.i. van Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci.

Raad van Toezicht

Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci heeft een raad van toezicht. Deze houdt (intern) toezicht op het bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast is de raad adviseur en werkgever van het bestuur. De raad volgt de Code_Goed_Onderwijsbestuur_2019 en heeft een eigen toezichtkader. De leden van de raad van toezicht zijn:  

 • Dhr. R.W.J. van Damme
 • Mevr. J.H.M de Heij
 • Mevr. P.E. Lems (voorzitter)
 • Dhr. M.R. Van Zelst

Medezeggenschap

De scholen hebben een eigen medezeggenschaps- of deelraad. Daarin zitten vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen. Deze raden kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Op grond van de  Wms Wet medezeggenschap op scholen hebben de raden recht op overleg, initiatiefrecht en recht op informatie. Daarnaast hebben ze instemmings- en adviesbevoegdheden.
Medezeggenschapsstatuut GMR 
Medezeggenschapsreglement GMR