Werken bij

Scholengroep Leonardo da Vinci is een dynamische organisatie met vier scholen in Leiden. Op alle vier onze scholen is het prettig om te werken. Zoals we het voor leerlingen belangrijk vinden dat ze zich ontwikkelen, vinden we dat ook belangrijk voor onze medewerkers.

Werken op onze scholen

We bieden goede arbeidsvoorwaarden op grond van de cao voor het voortgezet onderwijs. Binnen onze scholengroep werken we allemaal vanuit dezelfde kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid en inzet. Wij zoeken ambitieuze medewerkers, die beschikken over een proactieve en flexibele instelling, om vanuit de rol van docent of lid van het onderwijs ondersteunend personeel een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van ons onderwijs.

Begeleiding van docenten en studenten

Onze scholengroep maakt werk van het herkennen en ontwikkelen van talent van zowel leerlingen als (potentiële) docenten. Nieuwe docenten en studenten staan er bij ons niet alleen voor. Elke school heeft een begeleidingsteam, dat bestaat uit goed opgeleide Begeleiders Op School (BOS) en vakcoaches, onder leiding van een schoolopleider. De BOS verzorgt de coachgesprekken en er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd over thema`s die op dat moment urgent zijn.

Stagiaires

Studenten zijn bij ons van harte welkom. Wij maken deel uit van de door het ministerie van OCW erkende Academische opleidingsschool ROSRijnland, een samenwerkingsverband van zes scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs in Leiden en de Duin- en Bollenstreek. ROSRijnland werkt samen met vier opleidingsinstituten: het ICLON (eerstegraads lerarenopleiding Leiden), TULO (universiteit Delft), de tweedegraads lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO).

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de site van de ROSRijnland of bij de opleidingscoördinator van de scholengroep, mevrouw M. Warmer: mwar@davinci-leiden.nl.