Verantwoording

Op grond van onze publieke taak verantwoorden wij ons zowel in- als extern.

Inspectie van het onderwijs

In 2018 heeft de inspectie onze drie scholen bezocht in het kader van een vierjaarlijks bestuurlijk onderzoek. 
In dit rapport kunt u de resultaten vinden van dit onderzoek.
In 2019 heeft de inspectie een vervolgonderzoek gedaan bij het Leonardo College. In dit rapport kunt u de resultaten vinden van dit onderzoek. 

Scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart staan gegevens over onze scholen. Deze gegevens zijn onder andere afkomstig van DUO en de Inspectie van het Onderwijs.

Jaarverslag

In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze prestaties en financiën.
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Controleverklaring 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022 en Samenvatting jaarverslag 2022